fbpx
Plato 4.0

Üretimde Dijital Dönüşüm Hakkında Smart Future World Expo’2019’da (SFWE’19) Öne Çıkan Fikirler

Plato 4.0 olarak yüklenici firmamız 3D Otomasyon ve çözüm ortağı Hubbox ile birlikte 31 Ekim günü Smart Future World Expo’19’daki “Future Factories” başlıklı oturumlara katılım sağladık.

Etkinlikte geçirdiğimiz süre boyunca sektörden tanıdığımız ve orada yeni tanıştığımız meslektaşlarımızla sohbet etmekten arta kalan vakitlerde 4 farklı oturumu takip etme şansımız oldu;

1- “Thinking Digital Transformation Further” Derya İren – Siemens Sanayi ve Ticaret, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü (Future Factories Oturumu)

2- “Keynote: Yapay Zeka ile Sanayide Dijital Dönüşüm Nasıl Yapılır?” Kozan Demircan – Dijital Dönüşüm Mimarı, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi (Future Factories Oturumu)

3- “Kobilerde Dijital Dönüşüm: Dijital Dönüşüm Yolculuğu” Engin Alan – Binovist CEO & Kurucu Ortak (SFWE Oturumu)

4- “Kobilerde Dijital Dönüşüm Vizyonu” Oturum Başkanı: Rüştü Arseven – TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı, Emre Özbek – Cisco Chief Technology Evangelist, Ethem Eliaçık – Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü, Selçuk Şen – İletişim Yazılım Genel Müdürü, Değer Dündar Altınbayrak – Enüstkat (EUK) Yönetici Ortak, Dr. Erkan Bil – Çanakkale Teknopark, CEO & Yönetim Kurulu Üyesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı (SFWE Oturumu)

Dijital dönüşüm konusunda uzman bu kadar değerli insanı bir arada dinleme fırsatı verdikleri için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) başta olmak üzere etkinliğin tüm sponsorlarına öncelikle teşekkürü borç biliriz.

Tüm oturumlarda genel olarak dijital dönüşüm konusunda çok çarpıcı fikirler ve rakamlar dile getirildi. Fakat Plato 4.0 olarak sizler için sadece üretimde dijital dönüşüm konusuyla alakalı olan dikkat çekici noktaları listelemeyi uygun gördük.

İşte liste halinde SFWE’19’da Öne Çıkan Üretimde Dijital Dönüşüm Fikirleri

  • Tüm dünyada endüstriyel dijital dönüşüm çok boyutlu biçimde aktif olarak konuşulan bir konu. Fakat pek çok ülke gibi Türkiye’de de bu konuda çekimser kalan firmalarımızın sayısı çoğunlukta. Bu yüzden olabildiğince çok somut sonuçlar görebileceğimiz pilot projelere ihtiyaç duyuyoruz. (Derya İren – Siemens Sanayi ve Ticaret, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü )
  • Günümüz iş dünyasında tek bir firmanın uçtan uca çözüm geliştirmesi artık bir hayalden ibaret. Bu yüzden mikro-orta-büyük ölçekli firmalar arasında yatay ve dikey işbirliklerinin kaçınılmaz olduğunu artık anlamalı ve buna alışmalıyız. Bu yüzden üretimde dijital dönüşüm konusunda yapılacak tüm profesyonel işbirliklerine sıcak bakıyoruz. (Derya İren – Siemens Sanayi ve Ticaret, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü )
  • Dijital dönüşüm sistematik bir yaklaşım gerektirir. Bu yüzden kobilerde dijital dönüşüm süreçlerinde proje yönetimi vurgusunun arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. (Derya İren – Siemens Sanayi ve Ticaret, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü )
  • Dijital dönüşüm konusunda mevcut çalışanların eğitilmesi ve endüstride köklü bir değişimin altyapısının oluşturulması çok önemli. Dijital dönüşüm nihayetinde endüstrideki tüm çalışanlarımızın da dönüşümü anlamına gelmektedir. Bu anlamda 20 yıllık “Kadir Usta’nın” da dönüşümünden bahsediyoruz aslında. Bu da ancak kurum içi eğitimlerle mümkün olabilir. (Derya İren – Siemens Sanayi ve Ticaret, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü ve Engin Alan – Binovist CEO & Kurucu Ortak )
  • Dijital dönüşüm öncesinde firmaların kurumsallaşma süreçlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Kobilerimizin çoğunluğu için bu durumun böyle olmadığını biliyoruz. Fakat en azından endüstriyel dijital dönüşüm konusunun kurumsallaşma ile birlikte düşünülmesi gerektiğinin vurgusunu yapalım. ( Kozan Demircan – Dijital Dönüşüm Mimarı, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi )
  • Global firmaların CEO’ları üretimde dijital dönüşüm konusunda henüz ciddi adımlar atmamış olsalar da, uzun zamandır bu konuyu gündemlerinde tutuyorlar. Bu yüzden KOBİ’lerin de endüstriyel dijital dönüşüm konusunu kendi gündemlerine almaları şarttır. Sonuçta “Kobiler global firmaların tamamlayıcılarıdır.” (Engin Alan – Binovist CEO & Kurucu Ortak )
  • Kobilerimizin bilişim teknolojilerini kullanımı binde 1 seviyesinde Almanya’daki kobiler bu oranın yaklaşık 3 katı daha fazla biçimde bilişim teknolojilerini kullanmaktadırlar. ( Rüştü Arseven – TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı )
  • Türkiyede 3 Milyon Kobimiz var. Buna karşılık büyük,ticari,kurumsal olarak adlandırabileceğimiz 47 Bin işletmemiz var. Kobi tanımımız oldukça geniş 0-125.000.000 TL yıllık ciro aralığında ve 0-250 çalışanı bulunan tüm firmalar Kobi tanımına giriyor. Kobi tanımının üst kısmında kalan görece büyük işletmeler üretimde dijital dönüşüm süreçlerini kurumsal firmalarla işbirlikleri içinde istikrarlı biçimde devam ettiriyor. Kobi tanımının alt kısmında kalan mikro işletmeler piyasada bulunan mevcut ve uygun fiyatlı çözümlerle kendi ihtiyacını çözecek oranda dijital dönüşümünü tamamlayabiliyor. Asıl sorun 50-250 çalışanı ve 10-50 Milyon civarında yıllık cirosu bulunan kobilerimizin endüstriyel dijital dönüşümünde görülmektedir. Bu firmaların dijital dönüşüm süreçleri hem kendi bütçelerini aşmakta hem de büyük riskler taşımaktadır. Bu alanda geliştirilecek yeni çözümlere ihtiyaç vardır. (Ethem Eliaçık – Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü)
  • Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, endüstride yapılan dijital dönüşüm yatırımları 14 ay gibi bir sürede geri kazanılıyor. Bu kazancın büyük bir kısmı üretim süreçlerinin veriminin arttırılması ve kayıpların azaltılmasından kaynaklanıyor. ( Selçuk Şen – İletişim Yazılım Genel Müdürü )
  • Dünyada üretim yapan firmaların üretim performansı OEE( Overall Equipment Efficiency), KPI (Key Performance Indicator) ile ölçülmektedir. Dünya genelindeki araştırmalar göstermektedir ki sanayileşmiş ülkelerdeki kobilerin ortalama OEE değeri %65 iken ülkemizdeki kobilerin ortalama OEE değeri %35 civarındadır. Üretimde dijital dönüşüm konusu ülkemiz için bu yüzden daha da önemli bir konudur. ( Selçuk Şen – İletişim Yazılım Genel Müdürü )

Konularının uzmanı olan bu insanların listede geçen tüm düşüncelerine Plato 4.0 olarak katıldığımızı söylemek istiyoruz.

Listede aktardığımız düşünceler birebir alıntı olmamakla birlikte aslına en yakın biçimde ekleme veya çıkarma yapılmadan aktarılmaya çalışılmıştır.

Üretimde dijital dönüşüm konusu önümüzdeki 20-30 yıl daha konuşulmaya devam edecektir. Biz bu süreçte Plato 4.0 olarak kobilerimizin en doğru çözümlerle kendi dijital dönüşümlerini tamamlamaları için yorulmadan çalışmaya ve katma değerli çözümler üretmeye devam edeceğiz.

İletişim Formu
GÖNDER

Bizimle İletişime Geç!

Daha ayrıntılı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geç!
close-link